Pa wa ki tish ka sa… cash totlt sem pu a li… cawa ba ser a… sis con mo tech tolt.